Doelstelling


Het doel van de Stichting Laudate waarvan Kleinkoor Concertino een onderdeel is, is het streven naar het uitvoeren van vocale en instrumentale muziek op het hoogste niveau.